ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Üdültetés

Tisztelt Látogató!


Üdvözöljük Önt a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény honlapján!
Intézményünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alatt működik. Integrált szervezeti formában külön telephelyeken szakosított bentlakásos szociális intézményi ellátást nyújtunk. 
Az intézmény székhelye Magyarszerdahelyen található. Ellátási területünk Zala megye közigazgatási területe. Összesen 413 fő engedélyezett férőhellyel rendelkezünk.
Bentlakásos intézményként az önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékkal élő személyek és pszichiátriai betegek ápolását, gondozását, rehabilitációját végezzük.

A magyarszerdahelyi székhely intézmény fogyatékos személyek számára nyújtja szolgáltatásait 57 férőhelyen. Ezen belül
* ápolást, gondozást nyújtó ellátást (40 fő) és
* rehabilitációs intézményi ellátást (17 fő) biztosít.

Fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása:
Az ápoló-gondozó otthon az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékossággal élő személyek részére biztosít ellátást, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékossággal élők részére az alapszolgáltatásokon, egészségügyi ellátáson túl mentális gondozást, egyéni fejlesztést, szocioterápiás foglalkoztatást, egyéb rehabilitációs ellátást biztosít az intézmény.
Fogyatékosok rehabilitációs intézményi ellátása:
A rehabilitációs intézmény keretei között azokat a 16. életévét betöltött fogyatékossággal élők személyeket látjuk el, akinek az egészségi, a pszichés, mentális és szociális állapota a rehabilitáció több területén, együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns formában vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg. A rehabilitációs intézmény feladata az intézményi ellátást igénybe vevő önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedésének támogatása és az utógondozás megszervezése.

Szociális foglalkoztatás:
Az intézmény az ellátottak számára szociális foglalkoztatás biztosít. A foglalkoztatás munka-rehabilitációs (63 fő) és fejlesztő-felkészítő (12 fő) foglalkoztatási formában, napi 4-6 órában valósul meg. Külső foglalkoztatónál (KÉZMŰ Nonprofit Kft.) szociális foglalkoztatásban 16 fő vesz részt.
A munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja az ellátott személyek munkakészségének, fizikai és mentális állapotának munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a társadalmi integráció elősegítése.


Telephelyek
Az intézmény kilenc telephellyel rendelkezik, ahol az alábbi szakosított ellátási formák vehetők igénybe:
   
* Fogyatékosok személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása (168 fő)
* Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (28 fő)
* Pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó ellátása (134 fő)
* Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményi ellátása (10 fő)
* Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (16 fő)
Intézményünk célja
Célunk, hogy a teljes körű ellátás keretében ellátottaink számára személyre szabott, az életkoruknak, aktuális egészségi és pszichés állapotuknak megfelelő ápolást, gondozást, fejlesztést, habilitációs és rehabilitációs szolgáltatást biztosítsunk a lehető legmagasabb szintű életminőség elérése érdekében. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az ellátottak jogainak, emberi méltóságának maradéktalan tiszteletben tartására.
Amennyiben kérdése lenne, kérjük, keressen meg bennünket elérhetőségeinken! Előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítunk az intézmény, illetve a telephelyek személyesen történő felkeresésére is. Szeretettel várjuk!