ESEMÉNYNAPTÁR

September 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

Üdültetés

Fogyatékos személyek ellátása

Fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása
Az ápoló-gondozó otthon az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékossággal élő személyek részére biztosít ellátást, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékossággal élők részére az alapszolgáltatásokon, egészségügyi ellátáson túl mentális gondozást, egyéni fejlesztést, szocioterápiás foglalkoztatást, egyéb rehabilitációs ellátást, biztosítanak a telephelyek.

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Napsugár Otthona
8773 Pölöskefő, Petőfi út 6.
A telephely enyhe, középsúlyos, súlyos és halmozottan sérült személyek számára biztosít bentlakásos szociális ellátást. A férőhelyek száma 32 fő.

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Hóvirág Otthona
8872 Muraszemenye, Béke út 14.

A telephely középsúlyos, súlyos és halmozottan sérült személyek részére biztosít teljes körű ellátást összesen 76 férőhelyen.

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény Otthona
8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6/A 1. ajtó

Az intézmény engedélyezett ellátotti férőhelyeinek száma összesen 60 fő.
Az intézmény az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes fogyatékos személyek tartós bentlakásos, illetve átmeneti elhelyezését, az ellátottak teljes körű ápolását - gondozását végzi. Az Intézmény ellátási körzete Zala megye közigazgatási területe.
Fogyatékkal Élők Gondozóháza:
Azoknak a fogyatékkal élő személyeknek az elhelyezését szolgálja az intézmény, akiknek ellátása családjukban átmeneti jelleggel nem biztosított. Ez a típusú szolgáltatás 1 évig vehető igénybe, továbbá szakorvosi vélemény alapján meghosszabbítható.
Az átmeneti részleg igénybe vevői részére teljes ellátást biztosít maximum 10 fő részére:
* napi 5 alkalommal történő étkezés (igény szerint diéta)
* ruházat, textília (mosatás, vasalás)
* rendszeres orvosi ellátás (lehetőség van arra is, hogy az ellátott az általa választott háziorvoshoz forduljon)

Fogyatékkal Élők Otthona:
Az intézmény bentlakásos részlegén 50 fő ellátása biztosított. 1-2-4 ágyas szobákban történik az elhelyezés. 2 szoba egy egység, melyhez külön fürdőszoba és WC tartozik.
A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.
Az intézmény teljes körű ellátást biztosít:
* étkeztetés (napi 5-ször, szükség szerint diéta)
* ruházat, textília,
* egészségügyi ellátás, ápolás, gondozás, rendszeres orvosi felügyelet,
* pedikűr, fodrászat.

Szakképzett ápolók, gyógypedagógusok és mentálhigiénés munkatársak biztosítják a szakszerű ellátást. Az intézmény nagy hangsúlyt fordít a személyre szabott bánásmódra, az életminőség jobbá tételére, illetve a családtagokkal való kapcsolattartás figyelemmel kísérésére, segítésére. Az ápoló-gondozó otthonban lehetőség van a hitélet gyakorlására, változatos egyéni- és csoportos foglalkozásokon való részvételre, képességek szinten tartására, kirándulásokon való részvételre, zenehallgatásra, TV-nézésre, ünnepeken való részvételre. Lakóink részére munkaterápiás lehetőséget is biztosítunk. Mindezen szolgáltatásokat korszerű, modern, mégis családias körülmények között vehetik igénybe az ellátottak.
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Négy különböző telephelyen értelmi fogyatékosságban szenvedő ellátottak részére lakóotthoni keretek között korszerű lakhatási és életkörülményeket biztosítunk, illetve életkoruknak, egészségi állapotuknak és az önellátás mértékének megfelelő szolgáltatást nyújtunk. A lakóotthonba olyan személy helyezhető el, aki a felvétel időpontjában a 16. életévét betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem, önellátásra legalább részben képes, elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez, és folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Csillagfény Lakóotthona I.
8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 23/B.

A Csillagfény Lakóotthon I. 14 fő számára nyújtja szolgáltatásait.

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Csillagfény Lakóotthona II.
8800 Nagykanizsa Fő u. 8. 1. lh. 1. em. 11.
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Csillagfény Lakóotthona III.
8800 Nagykanizsa Fő u. 8. 2. lh. 2. em. 6.
A Csillagfény Lakóotthon II-III. a társadalmi, közösségi reintegrációt megvalósítva Nagykanizsa belvárosában, egy-egy társasházi lakásban került kialakításra és kettő, illetve négy fő fogadására alkalmas.

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Platán Lakóotthona
8773 Pölöskefő, Petőfi út 29.

A Platán Lakóotthon 8 fő számára biztosít rehabilitációs célú lakóotthoni szolgáltatásokat.


Pszichiátriai betegek ellátása

Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátása

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthona
8887 Bázakerettye, Virág u. 4.
Intézményünk 1982 óta, összesen 144 férőhellyel működik. Az ellátottak részére az aktuális állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat biztosítjuk részlegeinken:
* Ápolási részlegünk az akut vagy krónikus betegsége miatt legyengült, vagy mozgásában korlátozott, idős, ezért szükségletei kielégítésében nagyfokú, esetleg teljes körű segítséget igényelő ellátottak számára nyújt ápolást, gondozást.
* A gondozási részlegen azok az ellátottaink élnek, akik részben önállóak, szükségleteik kielégítésében nem, vagy csak részleges segítséget igényelnek, problémáik megoldásában pedig átmeneti segítséget kell nyújtani fokozott odafigyelés, irányítás mellett.
* 21 férőhelyes rehabilitációs részlegünkön az önálló életvitelre, családba-társadalomba való visszatérésre alkalmas ellátottak élnek, akik részére a rehabilitáció eszközeivel nyújtunk segítséget a teljes, illetve időszakos családi és közösségi visszailleszkedés előkészítése érdekében.
Az ápolási-gondozási részlegen 3-4 ágyas, a rehabilitációs részlegen 2-3 ágyas szobákban tudunk elhelyezést biztosítani. Párok számára is van lehetőség kétágyas elhelyezésre. A szobák saját bútorzattal, személyes tárgyakkal is berendezhetők.
Az alapellátás, valamint az egyéni és csoportos mentálhigiénés ellátás mellett a szocioterápiák, a szabadidős és kulturális programok széles tárházát kínáljuk.
Intézményünkben szociális foglalkoztatás működik, amelyben előzetes alkalmassági vizsgálat alapján vehetnek részt lakóink. Napi 4 órában tevékenykednek, amelyért bérezést kapnak. A szociális foglalkoztatás formái: építmény-üzemeltetés (konyhai,- mosodai kisegítő tevékenység, portaszolgálat, ügyintézés, takarítás); kézműves tevékenységek (agyagozás, kerámiakészítés, kosárfonás, szőnyegszövés, alapanyag-előkészítés, lábtörlőszövés, párnakészítés, térkő öntés); parkgondozás; kertészeti tevékenység.

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Ciklámen Lakóotthona
8887 Bázakerettye, Akácfa utca 2-4 .

A kettő – egyenként 8 főt befogadó – rehabilitációs célú lakóotthon a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthona mellett működik. Az autonóm életvitelre alkalmas, a munka világába visszailleszthető, illetve a családba való visszatérésre motivált pszichiátriai betegek részére biztosítja a minimális szakmai kontrollt igénylő, önálló, független életforma lehetőségét, az ennek megfelelő szolgáltatásokat. A személyre szóló rehabilitáció megvalósításával célunk a társadalomba való harmonikus visszailleszkedés elősegítése, az önálló életvitel minél magasabb szinten történő megvalósítása. A lakóotthon kétágyas, korszerűen berendezett szobákban kínál elhelyezést.