Az 1800-as évek közepén Ébenspanger Lipót földbirtokos újnéppusztai birtokán kastélyt épített és mintaszerű mezőgazdasági tevékenységet folytatott. Bőr-, bor-, terménykereskedő céget alapított. A századfordulón, a család leszármazottja, Újnépi Elek Gézára magyarosította a nevét. A gazdaság megszűnt, amikor 1944-ben Újnépi Elek Pál a háborúban meghalt. Elek Gézát és feleségét Németországba deportálták, ahol öngyilkosságot követtek el. A háború során megrongált, kifosztott kastélyépület 1947-ben került a Népjóléti Minisztérium kezelésébe „Járási Szeretetház” néven. Az épület mai jellegét a század eleje óta őrzi.

A szociális otthon 1950-ben kezdte meg működését 30 férőhellyel. Lakói idős, magára hagyott, tehetetlen emberek voltak. 1959-ben 70 férőhelyre bővített – mai megnevezéssel pszichiátriai betegek – otthonává vált. Az intézmény nagyon szegényes felszereléssel rendelkezett. A szobákban kiselejtezett honvédségi vaságyak voltak szalmazsákkal. A lakók ruházata, adományozott rendőrségi és honvédségi holmik voltak. Idős, tehetetlen emberek, pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékos személyek ellátása folyt a kórház utógondozó intézeteként.

1968-tól az Újnéppusztától 4 km-re lévő dusnoki részleget is az intézményhez kapcsolták.

Az otthon fejlesztése, korszerűsítése az 1970-es években kezdődött. 1986-ban megtörtént a szakosítás, amikor szakértői vélemény alapján a lakók az állapotuknak megfelelő intézmény típusba kerültek elhelyezésre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény új szemléletet vezetett be az ellátásba, és meghatározta a kötelezően ellátandó feladatokat. Ebben az időben alakultak azok a szervezetek, amelyek a fogyatékosok sport és kulturális tevékenységét országosan összefogták. 1990-ben csatlakozott az intézmény a Magyar Speciális Olimpia Szövetséghez, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülethez. Ma is rendszeresen részt vesznek az országos és regionális kulturális és sport versenyeken.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény integrált szervezeti formában, külön telephelyeken, szakosított bentlakásos szociális intézményi ellátás, lakhatási szolgáltatás és szociális alapellátások keretében nyújtja szolgáltatásait, összesen 494 fő engedélyezett ellátotti férőhellyel.

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelyhez tartoznak a Nagykanizsán, Pölöskefőn, Bázakerettyén, Becsehelyen és Muraszemenyén található telephelyek is.
A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelyén fejlesztő foglalkoztatás keretein belül működik a kerámia, textil és papírmerítő műhely. Ezen túl Bázakerettyén, az Intézmény Aranyág Otthona, Hóvirág Otthona és Napsugár Otthona telephelyeken további foglalkoztatási lehetőséget nyújt az ellátottak számára a kertészet, a parkgondozás, a zöldterület rendezés, a terület tisztán tartása, valamint a levendula termesztése.

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A zmszivarvanyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.