Az 1800-as évek közepén Ébenspanger Lipót földbirtokos újnéppusztai birtokán kastélyt épített és mintaszerű mezőgazdasági tevékenységet folytatott. Bőr-, bor-, terménykereskedő céget alapított. A századfordulón, a család leszármazottja, Újnépi Elek Gézára magyarosította a nevét. A gazdaság megszűnt, amikor 1944-ben Újnépi Elek Pál a háborúban meghalt. Elek Gézát és feleségét Németországba deportálták, ahol öngyilkosságot követtek el. A háború során megrongált, kifosztott kastélyépület 1947-ben került a Népjóléti Minisztérium kezelésébe „Járási Szeretetház” néven. Az épület mai jellegét a század eleje óta őrzi.

A szociális otthon 1950-ben kezdte meg működését 30 férőhellyel. Lakói idős, magára hagyott, tehetetlen emberek voltak. 1959-ben 70 férőhelyre bővített – mai megnevezéssel pszichiátriai betegek – otthonává vált. Az intézmény nagyon szegényes felszereléssel rendelkezett. A szobákban kiselejtezett honvédségi vaságyak voltak szalmazsákkal. A lakók ruházata, adományozott rendőrségi és honvédségi holmik voltak. Idős, tehetetlen emberek, pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékos személyek ellátása folyt a kórház utógondozó intézeteként.

1968-tól az Újnéppusztától 4 km-re lévő dusnoki részleget is az intézményhez kapcsolták.

Az otthon fejlesztése, korszerűsítése az 1970-es években kezdődött. 1986-ban megtörtént a szakosítás, amikor szakértői vélemény alapján a lakók az állapotuknak megfelelő intézmény típusba kerültek elhelyezésre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény új szemléletet vezetett be az ellátásba, és meghatározta a kötelezően ellátandó feladatokat. Ebben az időben alakultak azok a szervezetek, amelyek a fogyatékosok sport és kulturális tevékenységét országosan összefogták. 1990-ben csatlakozott az intézmény a Magyar Speciális Olimpia Szövetséghez, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülethez. Ma is rendszeresen részt vesznek az országos és regionális kulturális és sport versenyeken.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény integrált szervezeti formában, külön telephelyeken, szakosított bentlakásos szociális intézményi ellátás keretében nyújtja szolgáltatásait, összesen 413 fő engedélyezett ellátotti férőhellyel.

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelyhez tartoznak a Nagykanizsán, Pölöskefőn, Bázakerettyén és Muraszemenyén található telephelyek is.

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelyén, Magyarszerdahelyen fogyatékos személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátást biztosít 57 engedélyezett férőhellyel.

A székhelyen fejlesztő foglalkoztatás keretein belül működik a kerámia, textil és papírmerítő műhely.

További foglalkoztatási lehetőséget nyújt az ellátottak számára a kertészet, a parkgondozás, a zöldterület rendezés, a terület tisztán tartása, valamint a levendula termesztése.

A TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010 azonosító számú „Zalai Autista Farm létrehozása”című projekt keretében 2015. november 30-án átadásra került Magyarszerdahelyen a Zalai Autista Farm. A projekt alapvető célja, hogy infrastrukturális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmus spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.