Intézményünk az ellátottak számára teljes körű ellátást biztosít. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A teljes körű ellátás körébe tartozó szolgáltatások:
* Lakhatás feltételeinek biztosítása,
* étkeztetés,
* ruházattal, textíliával való szükség szerinti ellátás,
* egészségügyi ellátás:
· egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítás,
· orvosi ellátás biztosítása, egészségi állapot rendszeres ellenőrzése,
· szükség szerinti alapápolás, különösen a személyi higiéné biztosítása, a gyógyszerezés, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás,
· szakorvosi, illetve sürgősségi ellátásához való hozzájutás,
· kórházi kezeléshez való hozzájutás,
· egészségügyi szűrésekhez való hozzájutás,
· gyógyszerellátás,
· gyógyászati segédeszközök biztosítása,
Az intézmény alapgyógyszerkészletébe tartozó gyógyszereket, valamint a test-távoli segédeszközöket térítésmentesen biztosítjuk. Az alapgyógyszerlistában nem szereplő gyógyszerek, továbbá a testközeli segédeszközök költségét az ellátott viseli.
* gondozás,
* környezeti és személyi higiéné biztosítása.
* Mentálhigiénés ellátás:
· személyre szabott bánásmód,
· a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében egyéni, csoportos beszélgetés,
· a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése,
· szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás,
· az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának támogatása,
· a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítása,
· a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése,
· az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának és működésének támogatása,
· a testi-lelki aktivitása fenntartása, megőrzése,
· aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.) biztosítása,
· szellemi és szórakoztató tevékenységek biztosítása (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
· kulturális tevékenységek biztosítása (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).
* Szocioterápiás foglalkozások szervezése:
· munkaterápia
· terápiás és készségfejlesztő foglalkozás
· képzési célú foglalkozás

Szociális foglalkoztatás biztosítása:

· Munka-rehabilitáció szervezése
· Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás szervezése
* Érték és vagyonmegőrzés
* az elhunytak eltemettetésének megszervezése

Weboldalunkon sütiket használunk

A zmszivarvanyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.